Fakta om stambyte

I denna artikel presenteras grundläggande information om stambyte i Stockholm. Fakta är taget från ett större byggbolag i Stockholm men informationen under de flesta underrubriker kan ses som allmän.

Byte av rör och stammar i Stockholm

Stammar och rör påverkas dagligen i en fastighet. Detta är dessa som transporterar vatten till/från fastigheten. Beroende på fastighetens storlek och vilken verksamhet som bedrivs där (bostäder eller företag) kommer stammarna att belastas i olika stor grad.

Det är därmed omöjligt att säga hur ofta som ett stambyte behöver ske men 30 – 40 år brukar nämnas som riktmärke.

Bo kvar – men många flyttar

Med dagens teknik kan de som bor i bostäderna bo kvar där medan renoveringen utförs. Men att bo i byggdamm och ha hantverkare hos sig dagtid under flera veckor är inte uppskattat av alla. Dessutom kommer toalett, dusch och bad vara avstängd under dessa tid.

Många väljer därför att flytta till en vän/släkting inom Stockholm under tiden för renovering. Fastighetsägaren har däremot inget ansvar att erbjuda alternativt boende under denna tid. De måste däremot erbjuda alternativ till toalett och dusch.

Stambyte sker i flera faser

 • Inspektions och behovsanalys – En kontroll sker av stammarna varpå beslut kan tas om stambyte behöver ske eller inte.
 • Projektering – Planering genomförs kring hur bytet ska ske, hur detta påverkar de som bor i bostäderna osv.
 • Genomförande – På mellan 6 och 8 veckor är stambytet sedan utfört.

Hitta företag för stambyte i Stockholm

Det finns självklart flera bolag i Stockholm som genomför relining, stambyte och närliggande tjänster. Som kund är det viktigt att se på flera faktorer i val av bolag. En del fastighetsägaren har avtal med bolag som därmed sköter all service och underhåll. De kan i detta fall även vara ansvariga för att ta fram offerter och förslag på bolag som ska utföra stambyte. Andra fastighetsägare får söka upp och jämföra bolagen på egen hand. Exempelvis:

 • Referenser
 • Prisnivå
 • När bytet kan utföras
 • Kringliggande tjänster
 • Expertis

Varför många INTE söker byggråd före byggprojektet

Varför många INTE söker byggråd före byggprojektet

På internet går det att hitta byggråd oavsett om det är altan som ska byggas, en badrumsrenovering som ska genomföras eller om ett attefallshus ska köpas in. Det tar inte många minuter att hitta en passande artikel oavsett behov. Ändå är det väldigt många som inte söker byggråd innan byggprojektet påbörjas – Varför?

 • För lätt
 • För snabbt
 • För dyrt…

Byggprojektet ser extremt lätt ut

Varför läsa byggråd på internet när det är så enkelt att utföra arbetet… Att måla en innervägg, lägga silikon i skarvarna vid handfatet eller bygga stommar på en altan.

Ett klassiskt fel är att utgå från att man har rätt – och inte ens se på de byggråd som finns lättillgängliga.

Men…

Ett flertal snickare kan intyga att många privatpersoner hör av sig för att få hjälp med ”halvfärdiga projekt”. Personer som helt enkelt insett att det extremt lätta byggprojektet inte alls var så enkelt som man från början trodde.

Byggprojektet behöver komma igång snabbt

De sämsta besluten tas i stressade situationer. Är det bråttom att renovera hemmet inför försäljning eller för att gäster ska komma över julledigheten? Någon snickare går sällan att få tag på med kort varsel och då väljer istället många att ta saken i egna händer.

Men…

Det tar inte mer än tre minuter att söka upp passande byggråd – oavsett vilket projekt som ska genomföras. Lägg därtill 15 minuter att läsa igenom artikeln och jämföra de råd som ges med det egna projektet. Den som inte ens har 20 minuter att lägga på planering kanske inte heller bör stressa igång ett byggprojekt.

Byggråd från snickare är för dyrt….

De byggråd som ges på internet är generella och, av självklara skäl, inte anpassade utifrån ett specifikt byggprojekt. En väg att få mer individanpassade råd är att kontakta en snickare och be om offert på arbetet. Många drar sig för detta utifrån att de inte vill anlita snickare. Det anses vara för dyrt.

Men…

Det kostar inget att be om offert. Vid tillfället då snickaren kommer till fastigheten för att beräkna offerten är det extremt enkelt att ställa frågor och få tips om hur byggnationen bör göras. Även om det inte är ner på detaljnivå så ger snickarna ofta relevanta byggtips vid detta tillfälle. Att fråga kostar inte något !

Infraröd bastu och detox

Infraröd bastu och detox

Detox handlar om att rena kroppen från gifter, slaggprodukter m.m. Det kan ske både genom att äta speciell föda och att basta. Ofta en kombination. Vad är fördelarna med att genomföra detox med infraröd bastu?

Detox är egentligen ett mycket brett begrepp. Men i grunden handlar det om att rensa kroppen på ett eller annat sätt. Historiskt sett har ofta värme använts:

 • Finländskt bastubad
 • Indianernas svetthyddor
 • Indier med örtblandningar samt ångbad
 • Grekerna med ört- och vattenbad
 • Osv.

Ökat intresse – Ökat behov?

På senare år har intresset i Sverige ökat kraftigt för detox. Det kan ha flera orsaker. För det första har efterfrågan ökat generellt på hälsosamma produkter. Tillsatser ifrågasätts, motion prioriteras och både fysisk och psykisk hälsa diskuteras ofta.

Men det kan även finnas en praktisk förklaring. De livsmedel som äts idag har extremt mycket mer tillsatser än de som åts för bara 50 år sedan. Därmed upplever många att behovet av detox ökat.

Detox med infraröd bastu

Som visas ovan finns flera olika vägar till detox. En av dessa vägar är att basta med infraröd bastu. Eller rättare sagt så används oftast denna metod tillsammans med andra.

Att basta med infraröd bastu innebär att personerna värms upp av så kallad strålningsvärme. Aggregaten avger infraröd strålning som skapar värme när strålningen träffar levande materia (hud). Här finns därmed en skillnad mot traditionell modell där värmen upplevs genom att luften värms upp av ett el- eller vedeldat aggregat.

Att värma upp kroppen via en bastu ger flera hälsomässiga fördelar. Att svettas innebär att slaggprodukter tas ut från kroppen samtidigt som värme generellt upplevs avslappnande för både muskler och leder. Det finns studier som visar att det däremot är skillnad utifrån vilken modell av bastu som används. En stor återförsäljare av dessa produkter hänvisar till en amerikansk studie som påvisar att infraröd bastu uppnår nästan sju gånger bättre resultat gällande att få ut gifter från kroppen.

Detta beror på sättet som kroppen värms upp. Utifrån ett hälsoperspektiv kan det alltså vara bättre att välja infraröd istället för klassiskt aggregat. Samtidigt är bastubad ett avslappnande och behagligt sätt att avsluta arbetsveckan… Då bör den modell som man främst slappnar av i väljas. Detta oavsett om det innebär en traditionell eller infraröd bastu.

Det här kan ett assistansbolag göra för dig

För den som blivit beviljad assistansnedsättning till följd av funktionsnedsättning, sjukdom eller av annan orsak är det vanligt i detta läge att anlita ett assistansbolag. För den som inte vet exakt vad det innebär, eller vad man faktiskt får hjälp med, kommer här några vanliga ”tjänster” som bolagen bistår med till sina kunder/brukare.

Administrativa uppgifter hos ett assistansbolag

En stor del av det arbete som utförs hos olika assistansbolag är administrativa uppgifter. I dessa uppgifter ingår bland annat att lägga scheman, rapportera tid till Försäkringskassan (som betalar ut assistansersättningen), att betala ut löner till anställda men också mycket annat. Inom assistans är det nämligen viktigt med dokumentation och alla uppgifter är såklart sekretessbelagda.

Rekrytering av assistenter

En annan viktig del av assistansbolagens arbetsuppgifter är att rekrytera personal – det vill säga dom personliga assistenter som jobbar ute hos brukarna. Detta är ett stort arbete då det är viktigt att ”rätt” assistent hamnar på rätt arbetsplats. Det är också vanligt att bolagen hjälper till att få in vikarier till olika arbetsplatser när ordinarie är sjuka eller frånvarande av annan anledning, samt under semestrar och andra ledigheter.

Verkställande av insatser

Viktigast av allt är kanske verkställandet av insatserna som brukarna har behov av. Vanligt är att göra en slangs genomförandeplan som assistenterna kan arbeta efter, utifrån hur varje enskild brukare vill ha det i sin vardag. Exempel på vad som kan ingå i en sådan plan är:

 • Dagliga rutiner och aktiviteter
 • Matsituationer
 • Medicinering
 • Dokumentation

Till detta hör också arbetsledning för assistenterna där man följer upp och diskuterar läget, vanligen genom regelbundna arbetsplatsträffar eller samtal.

Juridisk rådgivning

En del assistansbolag har även tillgång till egna jurister, som kan hjälpa brukare/kunder och dess anhöriga i olika situationer som kräver juridisk rådgivning eller hjälp. Detta är dock inte en resurs som finns hos alla bolag men dom flesta har god kunskap inom området och kan därmed hjälpa till med att överklaga beslut och liknande. Många erbjuder också hjälp för den som tror sig ha rätt till assistans och behöver skicka in en ansökan.

Ett assistansbolag kan kort och gott ses som spindeln i nätet – den enhet som får den personliga assistansen att rulla på dag efter dag, och år efter år.

Hur man städar rätt – tips och råd

Det finns skilda åsikter kring hur man städar rätt. En del tycker inte att det finns några rätt och fel och andra är väldigt petiga med att det görs på ”rätt” sätt. Huvudsaken är ju trots allt att det blir rent men det finns både mer och mindre effektiva sätt för att nå ett bra resultat. Här får du några bra tips och råd inför nästa städning och vi rekommenderar varmt denna information om hur man städar rätt.

Hur man städar rätt

Bland dom oskrivna reglerna kring hur man städar rätt finns en hel del att hitta. Vad som är ”rätt och fel” kan ha både med tillvägagångssätt, städprodukter och ergonomi att göra och för att veta vad som räknas till just rätt och fel när det kommer till dessa punkter går vi igenom närmare här:

 • Tillvägagångssätt/Planering – Man behöver ingen vidare utbildning för att veta hur man städar – men hur man städar rätt kan kräva en och annan lektion. Att ha en plan för sin städning kan underlätta, framförallt tidsmässigt, så det är alltid smart att tänka igenom vilka moment man ska ta sig för. När man vet det kan man också fundera på vilken ordning som är bäst. Att börja med att dammsuga, för att sedan ge sig på att torka bort smulor från köksbänk och matbord kommer göra att dammsugaren behöver åka fram direkt efter igen.
 • Städprodukter – Rengöringsmedel av olika slag är dessvärre inte så snälla mot miljön. Många använder dessutom alldeles för mycket av dessa medel. Ett vanligt exempel är diskmedel – det behövs bara någon enstaka droppe och inte alls så mycket som många faktiskt tar. Detsamma gäller med skurmedel och annat – använd det med måtta, välj miljömärka produkter och använd gärna ”alternativa” städprodukter. Ättika, vinäger, bikarbonat och citron är sådant som fungerar väldigt bra vid städning!
 • Ergonomi – Hur man städar rätt rent ergonomiskt är det nog många som aldrig ens har reflekterat över. En del städmoment kräver dock riktigt dåliga arbetsställningar och det kan därför vara klokt att tänka till. Bara en sådan enkel sak som att justera dammsugarröret till en lämplig längd kan spara på ryggen!

Hur man städar rätt kan vara individuellt. Det som fungerar för en fungerar inte alls för någon annan men genom att tänka till kan man göra städningen mer effektiv, mer miljövänlig och mer ergonomisk!

Råd och tips via Tandläkareinfo

Råd och tips via Tandläkareinfo

Tandläkareinfo anger att de har information om ”allt inom tandvård”. Sidan är under uppbyggnad och lever inte riktigt upp till dess slogan – än.

Om Tandläkareinfo

De som driver Tandläkareinfo har ”lång vana av tandvård”. De anger även att de har de utbildningar som krävs för att adekvat information och råd ska kunna ges för att personer ska kunna få en bättre tandhälsa. Målet med webbplatsen anges vara att ”bredda kunskapen” och att på olika sätt avdramatisera bilden av tandvården som många personer har.

Tandhälsa – Går framåt eller bakåt?

Behövs det mer information om hur man får bättre tandhälsa? Ja, det anser Tandläkareinfo som exempelvis påvisar att tandhälsan försämras av:

 • Sämre mat
 • Mer läsk
 • Mer sötsaker

Hur bryts trenden? För personerna bakom Tandläkareinfo handlar det just om information. Att få människor att få kunskap som kan ligga till grund för bättre långsiktiga val – för en bättre tandhälsa.

Samtidigt har Sverige en fantastisk tandvård och en mycket god allmän tandhälsa. Delvis kan detta bero på att kontroller sker gratis på barn och till en låg kostnad på vuxna. Det är helt enkelt självklart att gå och kontrollera sin tandhälsa ca en gång varje år. En kontroll som kan upptäcka problem på ett tidigt stadie.

Information via faktatexter

De som driver Tandläkareinfo ”brinner för” tandhälsa och hoppas att även detta engagemang ska synas i de texter som publiceras på webbplatsen. Exempel på artiklar som går att läsa är:

Vikten av en god tandvård

Alla vet att det är viktigt att gå till tandläkaren för att undersöka och eventuellt laga sina tänder. Men vad är faran om detta inte sker? I artikeln lyfts exempelvis problemet med plack upp men även risken för att till och med förlora tänder och hur detta kan påverka en människa.

Har du rätt förutsättningar för tandimplantat?

Tandlossning kan uppkomma av väldigt dålig tandhälsa, men även av sjukdomar. Oavsett kan lösningen vara att få tandimplantat. Däremot har inte alla förutsättningarna för att kunna ha implantat.

Inför att en person får implantat sker alltid en grundlig undersökning varpå tandläkaren kan ta fram en arbetsprocess och prisförslag. Då det är en stor kostnad bör patienten alltid kontrollera om kostnaden på något sätt kan täckas av dess försäkring.

Läs vidare om tandhälsa på Tandläkarinfo.se

Att planera en lyckad teambuilding i Stockholm

Är du ansvarig för att planera årets teambuilding? Här följer ett par råd på vägen – så att resultatet blir så lyckat som möjligt när resan planeras till Stockholm.

Åk iväg

En av de viktigaste punkterna inom teambuilding är att lämna arbetsplatsen och helst av allt även den egna staden. Det är därför så många företag åker till Stockholm istället för att ha konferens, kick-off eller teambuilding i den egna staden. Att skapa ett team ska inte störas av vardagsbekymmer.

Mål – Mål – Mål – Mål

 • Första steget är att sätta på pränt vad målet är. Varför åker företaget på teambuilding till Stockholm? Är det för att ha roligt tillsammans eller finns ett större mål än så? Det är otroligt lätt att boka boende, konferenslokal och aktivitet – utan att egentligen ha något tydligt mål.
 • Andra steget är att förmedla detta mål till alla deltagarna. Delar de målen? Vill de delta för att nå dessa?
 • Tredje steget är att utvärdera, har vi nått målen? Därmed behöver det även vara något mål som är går att mäta.

Inkluderande teambuilding

Motsatsen mot teambuilding är ”exkluderande aktivitet”. Målet är helt enkelt att alla ska kunna vara med – på samma villkor. Med tanke på vilket extremt stort utbud det finns av aktiviteter finns heller ingen anledning att välja något som inte alla kan vara med på. Kanske ska höghöjdsbanan väljas bort och ersättas med en klurig problemlösning i grupp.

Även här får man ännu en gång gå tillbaka till målet med aktiviteten. Är det att gruppen ska lära känna varandra bättre, skapa ett bättre team och ha roligt tillsammans – bör det även vara en aktivitet där alla är med.

Boende – för att gynna gruppen

Även boendet kan tydligt påverka hur gruppen interagerar. Är det ett hotell i centrala Stockholm med närhet till shopping, pubar och uteliv? Då är risken att några anställda försvinner ut i Stockholms pulserande nattliv redan efter middagen.

Är det istället ett hotell som ligger mer avskilt kan gruppen umgås på hotellet under kvällen. En gemenskap som går hand-i-hand med målet med en resa där målet är att skapa en stark grupp.

Köpa in bokning av teambuilding i Stockholm

Är ni bara 4 – 5 personer på företaget är det inte speciellt svårt att ordna med allt från boende till resor. Är det däremot 10 – 15 eller ännu fler är det inte lika enkelt längre. Hur mycket tid behöver du lägga ner på all planering? Vad kostar det att ta in ett eventföretag?

Så jämför du städföretag i Skaraborg

Så jämför du städföretag i Skaraborg

Bor du exempelvis i Falköping, Götene, Karlsborg eller Lidköping och söker efter ett städföretag? På de mindre orterna finns ofta enbart ett par företag så ”höj blicken” och sök istället efter städföretag inom Skaraborg. Men vilket ska väljas? Så här jämför du städföretagen.

Jämför omdömen och undvik de sämsta

 • Google Maps

När en sökning sker på Google på ”Städföretag Skaraborg” visas närmare 40 städföretag som har sitt kotor inom Skaraborg. Många av dessa har recensioner av tidigare kunder. En del med enbart en stjärna och en del med ”full pott” dvs. 5 stjärnor. Att använda Google Maps är alltså ett sätt att jämföra företag utifrån vad tidigare kunder säger om dem.

 • Trustpilot & Råd och Rön

Har du hittat ett par städföretag som verkar ha bra recensioner? Använd Trustpilot och sök upp det där. Har de liknande recensioner där?

Även Råd & Rön kan användas för att kontrollera att ett företag är tillräckligt seriöst. Skulle de finnas med på tidningens så kallade Svarta Lista bör annat företag anlitas för städningen.

Jämför priser på städföretag i Skaraborg

 • Kontakt – Offert

Att hitta städföretag som är verksamma inom Skaraborg är extremt enkelt. De hittas snabbt på Google varpå de kan kontaktas för att en kostnadsfri offert ska kunna ges. Var så specifik som möjligt vid kontakt för att underlätta för dem att ta fram en passande offert. En del städföretag har även uträknare som kan användas via deras hemsida. Ange hur många kvadrat som boendet är på och få prisförslag på allt från hemstädning och flyttstädning till storstädning.

 • Offerttjänster

En snabbare väg är att skicka in sin förfrågan via en offerttjänst. Det finns ett par olika men de fungerar på liknande sätt. Du anger vad du vill ha hjälp med, när denna hjälp önskas och dina kontaktuppgifter. Denna information skickas automatiskt ut till ett par anslutna städföretag i Skaraborg som svarar på förfrågan inom en viss tid. Många anger att de ger svar inom ett dygn men det finns jämförelsetjänster som har ännu kortare svarstid.

 RUT

Kom ihåg att städföretag generellt ger priser med RUT-avdraget bortdraget. Det är däremot du själv som har ansvar för att kontrollera att du har rätt till RUT-avdrag. Detta kontrolleras enklast på Skatteverket.se genom att inloggning sker till det egna kontot.

Reparera iPhone

Om olyckan har varit framme och man har råkat skada sin iPhone så har man några olika alternativ för att reparera iPhone:

 • Man kan antingen skicka iväg den för reparation hos Apple Support
 • Man kan lämna in den för lagning hos en annan reparatör vilket är lite billigare 
 • Man kan också välja att spara en hel del pengar på att reparera iPhone själv på egen hand. Det behöver inte vara så svårt som många tror, speciellt om man är lite händig! Nedan listas de steg för hur man bäst går tillväga om man bestämmer sig för att reparera iPhone på egen hand. 

Steg 1 – analysera skadan

Det första som man bör göra om något händer ens iPhone är att ta reda på vad som är fel och vad det är som behöver lagas. Om det är så att man har tappat telefonen i marken och skärmen har spruckit så kan det såklart vara rätt uppenbart vad det är som behöver repareras. Men det kan också röra sig om andra skador, som kan uppstå när man tappar sin iPhone i marken. Om man tappar sin iPhone så man till exempel kameran gå i sönder eller mjukvaran kan påverkas av en hård stöt. Därför är det inte bara utsidan av iPhone som bör undersökas i det här steget, utan man bör också kontrollera hur telefonen fungerar. I det här steget brukar man således se om skadan är tillräckligt begränsad för att man ska kunna laga den själv, eller om felet är så pass omfattande att man faktiskt bör skicka iväg sin telefon till någon som är expert på att reparera iPhone.  

Steg 2 – Skaffa alla verktyg

När man har identifierat skadan så är det dags att se till så att man har alla de verktyg som krävs för att kunna reparera iPhone. Det kan ofta röra sig om små skruvmejslar vilka de flesta har hemma i sin verktygslåda, men som annars är enkla att få tag på. 

Steg 3 – reparera iPhone 

Om man är osäker på hur man ska gå till väga exakt så finns det numera mängder av instruktionsfilmer på internet och på youtube som man kan följa. De är pedagogiska och gör reparationen till en enkel match!

Därför är det bra att ta hjälp när man ska byta assistansbolag

Om man som brukare av någon anledning inte känner sig nöjd med sin assistans kan den sista utvägen vara att byta assistansbolag. Det är en process som vid en första tanke kan kännas både jobbig och lång men med rätt hjälp går det både smidigt och ganska snabbt. Den som önskar hjälp med att byta assistansbolag kan vända sig till en assistansförmedlare som sedan sköter i princip allt – här kan du läsa om fördelarna.

Oberoende hjälp för att byta assistansbolag

Den största fördelen med att anlita en assistansförmedling är att dom är helt oberoende. På så vis får man en rättvis bild av tänkbara aktörer och man kan bilda sig en egen uppfattning utan att bry sig om vad andra tycker. Oberoende hjälp i en sådan situation är värd mycket eftersom valet är så viktigt. För att hitta rätt kollar man bland annat på:

 • Behov
 • Krav
 • Önskemål

Stor chans att hitta en ”perfect match”

En annan av dom stora fördelarna med att ta hjälp av proffs för att byta assistansbolag är att dom använder sig av smarta verktyg för att hitta rätt. Man börjar helt enkelt med att nämna både krav och önskemål på det nya bolaget och därefter kan förmedlingen plocka fram dom aktörer som matchar. Dom som inte gör det kan sorteras bort med en gång och då behöver man inte lägga tid och kraft på att kolla upp dessa.

Utifrån dom företag som sedan matchat bestämmer man själv vilket eller vilka man vill boka in en träff med. Självklart står man också själv för att göra det slutgiltiga valet av nytt assistansbolag.

Som kund kan man överlåta hela jobbet

Processen med att hitta och jämföra aktuella bolag går ganska fort och det enda som kan sätta käppar i hjulet i processen är att det ofta finns en uppsägningstid på tre månader. Denna kan man i vissa fall få hjälp att försöka förhandla bort, så att bytet kan ske så snart som möjligt istället.

Vill man inte själv säga upp avtalet med det gamla bolaget kan man få hjälp även med det. Kort och gott kan man säga att man kan få hjälp med hela processen om man så önskar, alternativt bara med dom delar man vill.