Kamskjell

Idag sköter vi både vår vanliga shopping och våra köp av diverse tjänster via e-handel. Det finns tydliga indikationer på att den globala e-handeln ständigt ökar och det finns ett flertal olika anledningar till varför det är så.

Bland annat så är det en generationsfråga. För de yngre generationerna är e-handel någonting som är en helt naturligt del av vardagen, medan de äldre generationerna fortfarande kan se på det med viss skepsis. Då det är de yngre generationerna som är mest köpstarka så påverkar detta e-handeln i rätt riktning som gör att den tillåts öka.

Hade det varit de äldre generationerna som var de mest köpstarka i samhället så hade det istället poppat upp fler vanliga fysiska butiker i våra städer, men vad vi ser idag är istället att det går i motsatt riktning.

Dubbla butiker

Fler och fler butiker ser till att ha en nätbutik utöver sin vanliga butik och fler och fler låter nätbutiken ta över helt efter ett tag, eftersom det är ett mer vinnande koncept rent ekonomiskt för alla inblandade.

En annan sak som påverkar e-handeln i rätt riktning är att vi idag lever ett mer hektiskt liv där vi inte hinner med lika mycket. Med e-handel så slipper man både att stå i kö och att springa runt i en mängd olika butiker. Istället är det bara att klicka sig fram till de varor eller tjänster man vill köpa och sedan kommer det hemskickat.

Att det även blir billigare att handla via nätet än via vanliga fysiska butiker är naturligtvis även det en anledning till varför det är så vanligt idag. En kombination av dessa tre faktorer; användarvänligheten och självklarheten det innebär för de yngre generationerna, smidigheten och de låga priserna, ligger till grund för e-handeln popularitet och det förklarar också varför det ständigt sker en ökning inom detta område.