Varför många INTE söker byggråd före byggprojektet

Varför många INTE söker byggråd före byggprojektet

På internet går det att hitta byggråd oavsett om det är altan som ska byggas, en badrumsrenovering som ska genomföras eller om ett attefallshus ska köpas in. Det tar inte många minuter att hitta en passande artikel oavsett behov. Ändå är det väldigt många som inte söker byggråd innan byggprojektet påbörjas – Varför?

  • För lätt
  • För snabbt
  • För dyrt…

Byggprojektet ser extremt lätt ut

Varför läsa byggråd på internet när det är så enkelt att utföra arbetet… Att måla en innervägg, lägga silikon i skarvarna vid handfatet eller bygga stommar på en altan.

Ett klassiskt fel är att utgå från att man har rätt – och inte ens se på de byggråd som finns lättillgängliga.

Men…

Ett flertal snickare kan intyga att många privatpersoner hör av sig för att få hjälp med ”halvfärdiga projekt”. Personer som helt enkelt insett att det extremt lätta byggprojektet inte alls var så enkelt som man från början trodde.

Byggprojektet behöver komma igång snabbt

De sämsta besluten tas i stressade situationer. Är det bråttom att renovera hemmet inför försäljning eller för att gäster ska komma över julledigheten? Någon snickare går sällan att få tag på med kort varsel och då väljer istället många att ta saken i egna händer.

Men…

Det tar inte mer än tre minuter att söka upp passande byggråd – oavsett vilket projekt som ska genomföras. Lägg därtill 15 minuter att läsa igenom artikeln och jämföra de råd som ges med det egna projektet. Den som inte ens har 20 minuter att lägga på planering kanske inte heller bör stressa igång ett byggprojekt.

Byggråd från snickare är för dyrt….

De byggråd som ges på internet är generella och, av självklara skäl, inte anpassade utifrån ett specifikt byggprojekt. En väg att få mer individanpassade råd är att kontakta en snickare och be om offert på arbetet. Många drar sig för detta utifrån att de inte vill anlita snickare. Det anses vara för dyrt.

Men…

Det kostar inget att be om offert. Vid tillfället då snickaren kommer till fastigheten för att beräkna offerten är det extremt enkelt att ställa frågor och få tips om hur byggnationen bör göras. Även om det inte är ner på detaljnivå så ger snickarna ofta relevanta byggtips vid detta tillfälle. Att fråga kostar inte något !

Infraröd bastu och detox

Infraröd bastu och detox

Detox handlar om att rena kroppen från gifter, slaggprodukter m.m. Det kan ske både genom att äta speciell föda och att basta. Ofta en kombination. Vad är fördelarna med att genomföra detox med infraröd bastu?

Detox är egentligen ett mycket brett begrepp. Men i grunden handlar det om att rensa kroppen på ett eller annat sätt. Historiskt sett har ofta värme använts:

  • Finländskt bastubad
  • Indianernas svetthyddor
  • Indier med örtblandningar samt ångbad
  • Grekerna med ört- och vattenbad
  • Osv.

Ökat intresse – Ökat behov?

På senare år har intresset i Sverige ökat kraftigt för detox. Det kan ha flera orsaker. För det första har efterfrågan ökat generellt på hälsosamma produkter. Tillsatser ifrågasätts, motion prioriteras och både fysisk och psykisk hälsa diskuteras ofta.

Men det kan även finnas en praktisk förklaring. De livsmedel som äts idag har extremt mycket mer tillsatser än de som åts för bara 50 år sedan. Därmed upplever många att behovet av detox ökat.

Detox med infraröd bastu

Som visas ovan finns flera olika vägar till detox. En av dessa vägar är att basta med infraröd bastu. Eller rättare sagt så används oftast denna metod tillsammans med andra.

Att basta med infraröd bastu innebär att personerna värms upp av så kallad strålningsvärme. Aggregaten avger infraröd strålning som skapar värme när strålningen träffar levande materia (hud). Här finns därmed en skillnad mot traditionell modell där värmen upplevs genom att luften värms upp av ett el- eller vedeldat aggregat.

Att värma upp kroppen via en bastu ger flera hälsomässiga fördelar. Att svettas innebär att slaggprodukter tas ut från kroppen samtidigt som värme generellt upplevs avslappnande för både muskler och leder. Det finns studier som visar att det däremot är skillnad utifrån vilken modell av bastu som används. En stor återförsäljare av dessa produkter hänvisar till en amerikansk studie som påvisar att infraröd bastu uppnår nästan sju gånger bättre resultat gällande att få ut gifter från kroppen.

Detta beror på sättet som kroppen värms upp. Utifrån ett hälsoperspektiv kan det alltså vara bättre att välja infraröd istället för klassiskt aggregat. Samtidigt är bastubad ett avslappnande och behagligt sätt att avsluta arbetsveckan… Då bör den modell som man främst slappnar av i väljas. Detta oavsett om det innebär en traditionell eller infraröd bastu.