Infraröd bastu och detox

Infraröd bastu och detox

Detox handlar om att rena kroppen från gifter, slaggprodukter m.m. Det kan ske både genom att äta speciell föda och att basta. Ofta en kombination. Vad är fördelarna med att genomföra detox med infraröd bastu?

Detox är egentligen ett mycket brett begrepp. Men i grunden handlar det om att rensa kroppen på ett eller annat sätt. Historiskt sett har ofta värme använts:

  • Finländskt bastubad
  • Indianernas svetthyddor
  • Indier med örtblandningar samt ångbad
  • Grekerna med ört- och vattenbad
  • Osv.

Ökat intresse – Ökat behov?

På senare år har intresset i Sverige ökat kraftigt för detox. Det kan ha flera orsaker. För det första har efterfrågan ökat generellt på hälsosamma produkter. Tillsatser ifrågasätts, motion prioriteras och både fysisk och psykisk hälsa diskuteras ofta.

Men det kan även finnas en praktisk förklaring. De livsmedel som äts idag har extremt mycket mer tillsatser än de som åts för bara 50 år sedan. Därmed upplever många att behovet av detox ökat.

Detox med infraröd bastu

Som visas ovan finns flera olika vägar till detox. En av dessa vägar är att basta med infraröd bastu. Eller rättare sagt så används oftast denna metod tillsammans med andra.

Att basta med infraröd bastu innebär att personerna värms upp av så kallad strålningsvärme. Aggregaten avger infraröd strålning som skapar värme när strålningen träffar levande materia (hud). Här finns därmed en skillnad mot traditionell modell där värmen upplevs genom att luften värms upp av ett el- eller vedeldat aggregat.

Att värma upp kroppen via en bastu ger flera hälsomässiga fördelar. Att svettas innebär att slaggprodukter tas ut från kroppen samtidigt som värme generellt upplevs avslappnande för både muskler och leder. Det finns studier som visar att det däremot är skillnad utifrån vilken modell av bastu som används. En stor återförsäljare av dessa produkter hänvisar till en amerikansk studie som påvisar att infraröd bastu uppnår nästan sju gånger bättre resultat gällande att få ut gifter från kroppen.

Detta beror på sättet som kroppen värms upp. Utifrån ett hälsoperspektiv kan det alltså vara bättre att välja infraröd istället för klassiskt aggregat. Samtidigt är bastubad ett avslappnande och behagligt sätt att avsluta arbetsveckan… Då bör den modell som man främst slappnar av i väljas. Detta oavsett om det innebär en traditionell eller infraröd bastu.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *