Jämför kattförsäkring och få en bättre nattsömn

Det kan vara väldigt givande att äga och ta hand om en katt. Men det finns även tillfällen då det kan vara väldigt mödosamt och stressande att vara kattägare. Detta gäller inte minst då ditt husdjur blir sjuk eller råkar skada sig. Då kan du nämligen oroa dig en hel del över hur du ska kunna betala veterinärkostnaderna för katten. Därför rekommenderar vi alltid att du jämför kattförsäkring och väljer en som ger dig ett bra försäkringsskydd.

För om försäkringsskyddet är tillräckligt gott behöver du nämligen inte ligga sömnlös om nätterna. Du kan då sova gott och känna dig trygg med att de veterinärkostnader som kan tänkas uppstå kan hanteras utan större bekymmer. Med rätt försäkring för din katt kan du därmed både spara en hel del pengar i det långa loppet och dessutom få en god nattsömn. Bägge dessa fördelar är viktiga men nattsömnen är ju svår att sätta en prislapp på!

Detta bör du känna till på förhand när du jämför kattförsäkring

Det finns vissa sajter på nätet som är till din hjälp när du jämför kattförsäkring. Med hjälp av dessa kan du enklare välja den bästa försäkringen för dig och din katt. Därmed kommer vi inte gå in särskilt mycket närmare på hur du bör göra ditt urval när du jämför och tecknar en försäkring. Däremot bör du känna till detta på förhand:

  • Kattförsäkringar är billigare än hundförsäkringar. Det är generellt sett billigare att försäkra en katt än att försäkra en hund. Detta känner få djurägare som inte har bägge typerna av husdjur därhemma. Men faktum är att en hundförsäkring kan vara uppemot dubbelt så dyr. Detta beror helt enkelt på att hundars veterinärkostnader ofta blir högre sett över djurets livslängd.
  • Katter behöver generellt sett mindre vård än hundar. Som vi redan har nämnt är det billigare att försäkra en katt än en hund. Detta är såklart till din fördel när du jämför kattförsäkring. Men även om katter generellt sett behöver mindre vård än hundar är det ändå viktigt att du tecknar en försäkring. Detta för att vara på den säkra sidan.

Privat hemtjänst i Göteborg – ett bra alternativ till den kommunala

Som ett alternativ till den kommunala hemtjänsten är det möjligt att välja privat hemtjänst i Göteborg. Detta alternativ kan förvisso vara mer kostsamt men det finns också flera betydande fördelar med det. De privata aktörer som tillhandahåller denna typ av tjänster kan nämligen vara att föredra om:

  • Du behöver hjälp i hemmet men inte är berättigad till kommunal hemtjänst (eller inte vill behöva vänta på denna hjälp).
  • Du snabbt vill få hjälp under en kortare tidsperiod.

Då kan detta alternativ vara att föredra och erbjuda dig den högkvalitativa vård som du behöver.

Vad är privat hemtjänst i Göteborg och hur skiljer den sig från den kommunala?

När du använder dig av privat hemtjänst i Göteborg köper du tjänster som du betalar för ur egen ficka. Undantaget från denna regel är om den privata hemtjänsten har godkänts av kommunen. Om så är fallet betalar du istället en hemtjänstavgift till din kommun och denna regleras då av den gällande maxtaxan. I annat fall beror priset på den aktuella aktörens timpris.

Det finns egentligen ingen övre gräns för hur många timmars hemtjänst du kan få varje vecka. Dessutom har du ofta möjlighet att öka eller minska omfattningen om det skulle vara så att ditt behov förändras.

Den stora skillnaden är att du generellt sett kan få hjälp utan en krånglig ansökningsprocess och utan att behöva stå i kö till den privata hemtjänsten. Detta förutsätter naturligtvis att du själv betalar för denna hjälp snarare än att kommunen beviljar och subventionerar den. I annat fall är såväl ansökningsprocessen som övriga delar av denna process i princip identiska med den kommunala varianten.

Frågor som du kan vilja ställa till din leverantör av denna tjänst

Innan du väljer att köpa hemtjänst i Göteborg av en viss aktör kan du vilja ställa vissa frågor till denne. Till exempel kan du vilja få svar på:

  • huruvida aktören ifråga är verksam i just ditt bostadsområde
  • om företaget är fristående eller en del i en större kedja
  • vilken erfarenhet ägarna har av att tillhandahålla denna typ av tjänster
  • hur deras rekryteringsprocess ser ut.