Privat hemtjänst i Göteborg – ett bra alternativ till den kommunala

Som ett alternativ till den kommunala hemtjänsten är det möjligt att välja privat hemtjänst i Göteborg. Detta alternativ kan förvisso vara mer kostsamt men det finns också flera betydande fördelar med det. De privata aktörer som tillhandahåller denna typ av tjänster kan nämligen vara att föredra om:

  • Du behöver hjälp i hemmet men inte är berättigad till kommunal hemtjänst (eller inte vill behöva vänta på denna hjälp).
  • Du snabbt vill få hjälp under en kortare tidsperiod.

Då kan detta alternativ vara att föredra och erbjuda dig den högkvalitativa vård som du behöver.

Vad är privat hemtjänst i Göteborg och hur skiljer den sig från den kommunala?

När du använder dig av privat hemtjänst i Göteborg köper du tjänster som du betalar för ur egen ficka. Undantaget från denna regel är om den privata hemtjänsten har godkänts av kommunen. Om så är fallet betalar du istället en hemtjänstavgift till din kommun och denna regleras då av den gällande maxtaxan. I annat fall beror priset på den aktuella aktörens timpris.

Det finns egentligen ingen övre gräns för hur många timmars hemtjänst du kan få varje vecka. Dessutom har du ofta möjlighet att öka eller minska omfattningen om det skulle vara så att ditt behov förändras.

Den stora skillnaden är att du generellt sett kan få hjälp utan en krånglig ansökningsprocess och utan att behöva stå i kö till den privata hemtjänsten. Detta förutsätter naturligtvis att du själv betalar för denna hjälp snarare än att kommunen beviljar och subventionerar den. I annat fall är såväl ansökningsprocessen som övriga delar av denna process i princip identiska med den kommunala varianten.

Frågor som du kan vilja ställa till din leverantör av denna tjänst

Innan du väljer att köpa hemtjänst i Göteborg av en viss aktör kan du vilja ställa vissa frågor till denne. Till exempel kan du vilja få svar på:

  • huruvida aktören ifråga är verksam i just ditt bostadsområde
  • om företaget är fristående eller en del i en större kedja
  • vilken erfarenhet ägarna har av att tillhandahålla denna typ av tjänster
  • hur deras rekryteringsprocess ser ut.