Omega-3 som kosttillskott – en introduktion

Det är idag vanligt bland svenskar att man äter omega-3 som kosttillskott. Det är bland annat bra för hjärtat, hjärnan och mot torra ögon. Allt fler och fler känner till detta idag, varför det bara bli vanligare att se att omega-3 äts som kosttillskott. Visserligen finns det gott om omega-3 i fisk, men då alla inte kan äta fisk hela tiden, är det lättare att ta några tabletter om dagen.

Ett viktigt skäl till att mer omega-3 bör ätas, är att människan genom tiderna har haft en viss balans mellan omega-6 och omega-3. Idag äter de flesta människor betydligt mer omega-6 än omega-3, vilket skapar rubbningar i den här balansen.

Om du ska börja äta omega-3 som kosttillskott finns det en del saker som är bra att ta hänsyn till, eller som bara är bra att känna till i allmänhet. Förhoppningsvis kan texten nedan hjälpa dig på vägen till att få in en ny och god vana.

Satsa på kvalitet

När det kommer till fiskolja är kvalitet något man inte bör kompromissa med. Funderar du på att köpa en fiskolja bara för att den är billig, kan det vara läge att tänka om. I huvudsak är det oljans renhet och stabilitet som kan användas som måttstock för hur kvalitativ produkten är. Undvik de allra billigaste, som faktiskt kan orsaka mer skada på kroppen, än vad de gör nytta.

Bör vara stabil

Som ovan nämnt är det viktigt med stabilitet i en fiskolja. Det här innebär i praktiken hur benägen den är att oxidera. Om olja oxiderar för mycket så kommer den att härska vilket kan orsaka viss skada på kroppen, då radikaler i oljan bildas som angriper cellerna. En fiskolja ska ju göra det motsatta, det vill säga att förbättra cellernas funktion och bland annat förebygga hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur hittar man bra omega-3?

När det kommer till fiskolja, kan det säljas och marknadsföras som antingen naturläkemedel eller kosttillskott. En betydande skillnad mellan ett kosttillskott och ett naturläkemedel, är att Läkemedelsverket kontrollerar att naturläkemedel håller tillräckligt hög kvalitet. Kraven för tillverkning av naturläkemedel är i stort sett lika hårda som för vanliga läkemedel.

För kosttillskott finns däremot inte dessa kvalitetskrav. Det här behöver dock inte betyda att kosttillskott är sämre än naturläkemedel och vice versa. Snarare handlar det om att välja betrodda märken och titta noga på innehållsförteckningen och recensioner och omdömen när ett kosttillskott ska väljas.