Vi reder ut fonder vs aktier

Det finns naturligtvis för- och nackdelar med såväl aktier som fonder. Vilket av dessa bägge investeringsalternativ som passar dig bäst kan du ta reda på genom att undersöka skillnaderna mellan alternativen.

Vad är en fond?

Fonder är i grund och botten väl diversifierade aktieportföljer. Såvida du inte har möjlighet att själv skapa en diversifierad aktieportfölj, vilket dels kräver en del kunnande och dels en hel del kapital, är det mer logiskt att investera i fonder. Fonder förvaltas dessutom av professionella förvaltare som vet vad de gör. Generellt sett kan fondförvaltaren lägga ner mer tid och resurser på att övervaka investeringarna än du som enskild investerare kan.

Aktier ger dig möjligheten att finjustera din portfölj på ett helt annat sätt än vad som är möjligt när du investerar i fonder. Å andra sidan kostar det ofta flera hundra tusen kronor att skapa en väl diversifierad aktieportfölj, medan du inte behöver mer än en bråkdel av det kapitalet för att börja investera i fonder. Vill du veta mer, för investeringar i fonder rekommenderas Advisor fondförvaltning vara något för dig.

Aktier vs fonder

Aktivitet vs passivitet

I en amerikansk studie tittade man på de 25 aktiefonder på en specifik marknad, nämligen den indiska, som presterat bäst under vart och ett av de 10 år man granskade i studien. Det visade sig att i genomsnitt en fjärdedel av de 25 bäst presterande fonderna på den aktuella marknaden byttes ut av nya fonder varje år. Anledningen till detta är att den indiska aktiemarknaden anses vara i ständig förändring.

Detta är anledningen till att man som investerare bör hålla ett vaksamt öga på sina investeringar; den som följer marknaden närmare har större chanser att lyckas väl med investeringarna. Du som inte själv har möjligheten att vara väldigt aktiv på marknaden gör bäst i att investera i fonder, då du på detta vis får förvaltningen på köpet så att säga.

Även om du investerar i fonder kan det vara bra att med jämna mellanrum se över innehavet och vidta åtgärder om så behövs. Genom att anlita Advisor att förvalta din fondportfölj behöver du inte så mycket som att ägna en tanke åt dina fonder. Advisor är en professionell fondförvaltare som jobbar för att maximera avkastningen på ditt kapital.

Med gedigen erfarenhet av såväl fondförvaltning som PPM-förvaltning kan du känna dig trygg med att de är väl förtrogna med marknaden och vet vad de gör. Bolaget förvaltar utöver sina kunders PPM-konton såväl en globalfond med hävstång som två hedgefonder, vilket gör att de kan erbjuda en komplett lösning för sparande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *